සතිපතා වටිනා තෑගි දිනාගන්න අවස්ථාවක්!

මේ අවුරුදු සමයේ Loanme සමග ගනුදෙනු කරන ඔබට සතිපතා මුදල් වවුචර, ගෘහ සහ මුළුතැන්ගෙයි උපකරණ, ගෙවතු උපකරණ, සහ තවත් බොහෝ තෑගි දිනා ගැනීමට අවස්ථාවක්...

තරඟයට ඇතුල් වන්නේ කෙසේද?

Google Play store වෙතින් Loanme ජංගම යෙදුම බාගත කර, ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීමෙන් තරඟයට ඇතුලත් වීමට ඔබට අවස්ථාව හිමිවේ.

තරඟය අවසන්ව ඇත

0
මාස
:
0
දින
:
0
පැය
:
0
මිනිත්තු
:
0
තත්පර

තරඟ කොන්දේසි

  • දිනුම් ඇදීමේදී අහඹු ලෙස අයදුම්කරුවන් තෝරා ගනු ලබන අතර ජයග්‍රාහකයින්ගේ නම් සහ ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.
  • නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර ඔබේ ණය ආපසු ගෙවා සතිපතා දිනුම් ඇදීමට ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් ලබන්න
  • නියමිත වේලාවට ආපසු ගෙවීමෙන් පසු සේවාදායකයාගේ නම ඊළඟ සතියේ දිනුම් ඇදීමට ඇතුළත් කරනු ලැබේ.
සැ. යු. : ණයක් අනුමත වීමට හෝ ත්‍යාගයක් දිනා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට LoanMe ජංගම යෙදුම බාගත කිරීම හෝ ණයක් සඳහා අයදුම් කිරීම පමණක් සෑහේ යැයි සහතික කල නොහැක. තරඟ කොන්දේසි වලට අනුගත නොවන තරඟකරුවන් තරඟයෙන් ඉවත් කරනු ඇත.
Scroll to top